TK lần xuất hiện

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

TK lần xuất hiện xổ số Miền Bắc

Các con loto về nhiều nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Loto Xuất hiện
07 5 lượt 16 2 lượt 62 15 lượt
44 4 lượt 70 2 lượt 73 15 lượt
61 4 lượt 71 2 lượt 36 14 lượt
10 3 lượt 00 1 lượt 10 13 lượt
17 3 lượt 01 1 lượt 17 13 lượt
19 3 lượt 10 1 lượt 44 13 lượt
28 3 lượt 12 1 lượt 97 13 lượt
43 3 lượt 13 1 lượt 99 13 lượt
73 3 lượt 21 1 lượt 07 12 lượt
90 3 lượt 23 1 lượt 12 11 lượt

Các con loto về ít nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Loto Xuất hiện
93 1 lượt 99 1 lượt 95 3 lượt
92 1 lượt 94 1 lượt 93 3 lượt
88 1 lượt 91 1 lượt 67 3 lượt
87 1 lượt 85 1 lượt 76 4 lượt
86 1 lượt 78 1 lượt 51 4 lượt
85 1 lượt 75 1 lượt 38 4 lượt
82 1 lượt 73 1 lượt 34 4 lượt
81 1 lượt 69 1 lượt 22 4 lượt
77 1 lượt 62 1 lượt 88 5 lượt
68 1 lượt 59 1 lượt 85 5 lượt

Các con loto chưa xuất hiện

Giải 7 Giải ĐB Loto
00, 04, 12, 15, 18, 27, 30, 33, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 58, 65, 69, 70, 71, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 83, 89, 91, 94, 95, 96, 98 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 58, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 72, 74, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 95, 96, 97, 98

Tin tài trợ