Kết quả xsmb 30 ngày - Sổ Xoso hôm nay miền Bắc 30 ngày gần nhất

1. Xổ số Miền Bắc ngày 20/04 (Thứ Bảy)

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)ĐẦUĐUÔI
ĐB2937905
G1

29822

17
G2

24933 27395

20, 2, 2, 9
G3

63254 65829 39579
26917 20063 91422

33, 3
48
G4

9186 1763 9385 1320

51, 4, 7
G5

5451 3289 0892
4290 1448 7357

60, 3, 3
79, 9
G6

899 689 390

85, 6, 9, 9
G7

05 60 99 33

90,0,2,5,9,9
Mã ĐB: 3 4 5 7 8 9 14 17 (KY)
XSMB 30 ngày

2. XSMB ngày 19/04 (Thứ Sáu)

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)ĐẦUĐUÔI
ĐB2659206
G1

38838

10, 4, 6, 9, 9
G2

43774 91819

22, 3, 4, 6
G3

08758 63771 15724
91314 86959 47543

32, 8
43, 5, 9
G4

1370 7010 5792 5856

56, 7, 7, 8, 9
G5

9957 5245 8757
2019 4132 6316

6
70, 1, 1, 4
G6

222 106 949

85
G7

71 26 85 23

92, 2
Mã ĐB: 2 4 6 8 9 12 16 19 (KX)
XSMB 90 ngày

3. XS THỦ ĐÔ XSTD ngày 18/04 (Thứ Năm)

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)ĐẦUĐUÔI
ĐB6290404, 5, 9
G1

16351

15, 6
G2

92109 84405

26
G3

50215 82326 54744
81157 60946 93661

36, 7
41, 3, 4, 6, 6
G4

7880 3573 0916 9336

51, 2, 4, 7
G5

9443 9241 5284
9798 4277 7296

61, 9
73, 7
G6

591 346 154

80, 4
G7

69 52 95 37

91, 5, 6, 8
Mã ĐB: 1 2 4 5 6 14 18 19 (KV)
XSMB 100 ngày

4. SXMB KQXSMB ngày 17/04 (Thứ Tư)

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)ĐẦUĐUÔI
ĐB9028900, 3, 6
G1

19874

17, 8
G2

24789 50177

27, 8, 9
G3

84160 84250 66154
14306 03341 85969

33, 4
40, 0, 1, 1, 7
G4

3241 9829 9103 6240

50, 4
G5

5674 7671 0218
3300 5133 6434

60, 9
71, 4, 4, 7
G6

317 228 892

89, 9
G7

47 40 90 27

90, 2
Mã ĐB: 5 7 11 12 13 15 16 18 (KU)
XSMB 200 ngày

5. XSMB ngày 16/04 (Thứ Ba)

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)ĐẦUĐUÔI
ĐB9685004
G1

66671

10,0,2,6,6,7,8
G2

51310 74053

24
G3

36642 19172 58381
14433 62816 92024

33
42
G4

4787 8217 7761 0665

50, 1, 2, 3
G5

8452 0869 3282
0710 4804 7663

61, 3, 5, 6, 9
71, 2
G6

366 886 216

81, 2, 6, 7
G7

12 51 91 18

91
Mã ĐB: 1 2 8 12 13 14 17 19 (KT)
XSMB 300 ngày

6. XSMB ngày 15/04 (Thứ Hai)

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)ĐẦUĐUÔI
ĐB9936900, 3, 4, 5
G1

13829

13
G2

59861 27481

22, 5, 6, 9, 9
G3

65303 77704 89049
50013 34525 33222

33, 4, 7
46, 8, 9
G4

3926 0546 2651 3393

51, 4
G5

0937 3884 1948
1679 9105 2079

61, 9
73, 9, 9
G6

334 673 600

81, 4
G7

54 33 98 29

93, 8
Mã ĐB: 1 5 8 9 10 12 13 19 (KS)
XSMB 10 ngày

7. XSMB ngày 14/04 (Chủ Nhật)

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)ĐẦUĐUÔI
ĐB7139600, 1, 9
G1

20801

15, 6, 8, 8
G2

73470 83615

21, 2
G3

59318 54657 90221
19494 20418 77848

35
42, 8
G4

2581 6371 8850 1300

50, 2, 7
G5

0309 2342 1961
6616 5569 5870

61, 9
70, 0, 1
G6

496 635 489

81, 9, 9
G7

52 22 89 90

90, 4, 6, 6
Mã ĐB: 1 2 3 4 12 13 18 19 (KR)
XSMB 20 ngày

8. XSMB ngày 13/04 (Thứ Bảy)

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)ĐẦUĐUÔI
ĐB9064903
G1

71212

10, 2, 5
G2

55720 56680

20, 0, 0, 8
G3

64761 94392 09089
57015 06920 83467

30, 5
41, 9
G4

1452 5230 5083 2320

52, 6, 8
G5

4090 8241 0310
6378 1575 3896

61, 4, 7
75, 8
G6

756 690 503

80, 3, 9
G7

58 28 35 64

90, 0, 2, 6
Mã ĐB: 1 4 5 8 9 12 15 18 (KQ)
XSMB 40 ngày

9. XSMB ngày 12/04 (Thứ Sáu)

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)ĐẦUĐUÔI
ĐB120730
G1

92837

10, 3, 6, 6
G2

28622 02259

21, 2, 7, 7, 7
G3

53010 14391 79427
13247 76972 60599

36, 7
47
G4

6594 5821 6858 2983

50, 8, 9
G5

0993 5483 8027
6916 5213 4770

6
70, 2, 3
G6

850 036 185

80, 3, 3, 3, 5
G7

27 83 16 80

91, 3, 4, 9
Mã ĐB: 1 3 11 12 14 16 17 18 (KP)
XSMB 50 ngày

10. XSMB ngày 11/04 (Thứ Năm)

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)ĐẦUĐUÔI
ĐB6935609
G1

22552

10
G2

35140 15293

28, 8
G3

35010 28133 33342
65578 74436 57981

33, 5, 6
40, 2, 2
G4

4851 2761 8993 3587

50, 1, 2, 3, 6
G5

6909 2693 2363
1750 3328 7628

61, 3
73, 8
G6

753 388 635

80, 1, 6, 7, 8
G7

73 80 42 86

93, 3, 3
Mã ĐB: 1 2 6 9 10 11 13 14 (KN)
XSMB 60 ngày

11. XSMB ngày 10/04 (Thứ Tư)

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)ĐẦUĐUÔI
ĐB1413802, 8
G1

62724

12, 3
G2

54157 96213

21, 2, 2, 4
G3

14362 89770 55669
50544 04462 48939

36, 8, 9
44, 5, 7
G4

4062 5079 6608 7155

52, 3, 5, 7
G5

7402 1236 4922
4421 2178 9253

62, 2, 2, 9
70, 5, 8, 9
G6

552 247 722

8
G7

12 45 75 97

97
Mã ĐB: 2 4 9 10 11 14 15 18 (KM)
XSMB 500 ngày

12. XSMB ngày 09/04 (Thứ Ba)

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)ĐẦUĐUÔI
ĐB165100
G1

57524

10,0,0,3,6,7
G2

46210 99866

24, 4, 6, 7
G3

59326 97595 41257
02724 00969 52074

30
41
G4

0760 1668 3313 3684

55, 7
G5

6299 7898 4768
6210 3355 4816

60,2,6,8,8,8,9,9
74
G6

717 130 568

84
G7

69 62 27 41

95, 8, 9
Mã ĐB: 3 6 9 14 15 16 19 20 (KL)
XSMB 1 ngày

13. XSMB ngày 08/04 (Thứ Hai)

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)ĐẦUĐUÔI
ĐB3014704, 5, 7
G1

37755

13, 5, 5, 6
G2

61413 89550

20, 2
G3

20904 51761 51163
31983 91022 78447

32, 2
47, 7
G4

5498 3294 6720 2059

50, 5, 9
G5

4679 0615 6473
3807 2132 0360

60, 1, 1, 3, 7
73, 9
G6

567 190 316

83
G7

15 61 05 32

90, 4, 8
Mã ĐB: 1 2 3 5 9 10 12 18 (KH)
XSMB 2 ngày

14. XSMB ngày 07/04 (Chủ Nhật)

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)ĐẦUĐUÔI
ĐB9337400
G1

18300

13, 7, 8
G2

59549 37037

24, 4, 5, 7
G3

74266 07569 23624
78397 06513 35761

32, 4, 7, 9
44, 9
G4

1734 8632 0757 2118

50, 7
G5

7324 2369 6427
8196 1825 4339

61, 5, 6, 9, 9
72, 4, 5
G6

185 275 044

85
G7

65 17 72 50

96, 7
Mã ĐB: 2 5 7 9 10 16 17 19 (KG)
XSMB 3 ngày

15. XSMB ngày 06/04 (Thứ Bảy)

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)ĐẦUĐUÔI
ĐB0031201, 3, 5, 8
G1

44708

12
G2

88283 64571

20, 1, 3
G3

91798 21146 05250
09523 92549 73943

32
42,3,6,8,9,9
G4

1449 2399 7871 7371

50, 9
G5

5848 3389 9405
8301 7420 2661

61
71, 1, 1
G6

142 732 198

83, 9
G7

21 59 95 03

95, 8, 8, 9
Mã ĐB: 1 4 10 12 13 16 17 18 (KF)
XSMB 4 ngày

16. XSMB ngày 05/04 (Thứ Sáu)

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)ĐẦUĐUÔI
ĐB7266605, 6, 7
G1

96992

10,0,1,3,5,8,9,9
G2

52918 21197

23, 5
G3

21034 45765 73219
29010 02370 06089

33, 4
49
G4

0372 6291 4099 0369

5
G5

7007 0315 6233
7010 2611 6123

65, 6, 9
70, 0, 2
G6

270 306 325

89
G7

05 13 49 19

91, 2, 7, 9
Mã ĐB: 2 3 6 11 15 16 18 20 (KE)
XSMB 5 ngày

17. XSMB ngày 04/04 (Thứ Năm)

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)ĐẦUĐUÔI
ĐB6938901, 3
G1

34052

11
G2

48091 95190

28, 8
G3

28642 87265 12540
99128 22291 24399

31
40, 0, 2, 2
G4

6903 4457 3278 6776

52, 7, 8
G5

4578 6228 5858
0611 4540 7296

65, 5
76, 8, 8
G6

788 031 386

86, 8, 9, 9
G7

01 42 65 89

90, 1, 1, 6, 9
Mã ĐB: 1 4 6 7 11 13 17 19 (KD)
XSMB 6 ngày

18. XSMB ngày 03/04 (Thứ Tư)

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)ĐẦUĐUÔI
ĐB6736406, 9, 9, 9
G1

05538

10, 1, 5, 7
G2

43309 50971

22, 4
G3

42539 81311 58310
75139 27406 83349

32,2,8,8,9,9
49
G4

1179 2067 4473 0517

5
G5

3595 0881 7332
8196 3209 2509

64, 7
71, 3, 9
G6

732 624 838

81
G7

93 94 15 22

93, 4, 5, 6
Mã ĐB: 6 8 10 14 15 18 19 20 (KC)
XSMB 7 ngày

19. XSMB ngày 02/04 (Thứ Ba)

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)ĐẦUĐUÔI
ĐB6290902, 5, 6, 9
G1

09387

14
G2

23902 06705

28, 9
G3

05649 11928 85591
77857 24772 73380

35
48, 9
G4

1057 4955 1981 8866

54, 4, 5, 7, 7
G5

8906 2314 0248
6777 3183 8562

62, 2, 5, 6
72, 7
G6

262 654 029

80, 1, 3, 6, 7
G7

65 86 54 35

91
Mã ĐB: 2 3 8 12 13 17 18 19 (KB)
LôTô XSMB

20. XSMB ngày 01/04 (Thứ Hai)

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)ĐẦUĐUÔI
ĐB1905202, 5, 6, 9
G1

64293

10, 2, 2
G2

66910 37980

2
G3

03154 05297 37583
24357 50612 56159

33, 8, 8
42, 5
G4

1490 6212 7679 2105

52, 4, 7, 9, 9
G5

4438 2763 4042
1066 7302 1099

63, 6
79
G6

559 345 633

80, 3
G7

09 93 06 38

90, 3, 3, 7, 9
Mã ĐB: 2 3 5 6 7 9 10 15 (KA)
In vé dò XSMB

21. XSMB ngày 31/03 (Chủ Nhật)

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)ĐẦUĐUÔI
ĐB3690902, 3, 3, 9
G1

46217

11, 7
G2

56679 32203

26, 7, 8, 8
G3

29726 90557 54987
59727 68447 57932

32, 5
46, 7
G4

5581 4902 3035 7503

57, 9
G5

2059 7871 4346
0991 7274 7688

69
71, 4, 9
G6

183 311 228

81, 1, 3, 7, 8
G7

69 90 28 81

90, 1
Mã ĐB: 4 5 11 12 13 15 19 20 (HZ)
In vé dò XSMB

22. XSMB ngày 30/03 (Thứ Bảy)

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)ĐẦUĐUÔI
ĐB6213509
G1

21141

11, 7
G2

45857 86656

20, 0, 3, 6, 9
G3

70417 47299 17041
28867 87844 03831

31, 1, 3, 5
40, 1, 1, 4
G4

7920 9023 7131 8460

52, 6, 7, 7
G5

3372 5765 0633
8326 3811 4220

60, 5, 7
72
G6

752 057 840

8
G7

96 94 29 09

94, 6, 9
Mã ĐB: 2 4 5 6 8 9 18 20 (HY)
In vé dò XSMB

23. XSMB ngày 29/03 (Thứ Sáu)

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)ĐẦUĐUÔI
ĐB3786900, 5
G1

01431

11, 7, 8
G2

07900 66341

27, 9
G3

81079 95627 76989
10547 37486 34353

31
41, 1, 7, 9
G4

4618 5541 1854 0752

52, 3, 4
G5

4990 2029 5211
9779 7249 7896

62, 3, 7, 7, 9
79, 9
G6

717 867 363

86, 7, 9
G7

05 67 87 62

90, 6
Mã ĐB: 1 2 7 8 12 13 16 20 (HX)
In vé dò XSMB

24. XSMB ngày 28/03 (Thứ Năm)

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)ĐẦUĐUÔI
ĐB4987900, 3, 7
G1

61196

13, 5
G2

55813 26560

26, 6, 8
G3

66628 39458 53044
66883 94985 04961

3
44
G4

0689 1252 7970 1626

50, 2, 8
G5

4095 9503 8586
7026 3491 4985

60, 1
70, 9
G6

800 015 450

82,3,5,5,6,9
G7

07 82 98 90

90, 1, 5, 6, 8
Mã ĐB: 3 6 7 10 12 16 18 20 (HV)
In vé dò XSMB

25. XSMB ngày 27/03 (Thứ Tư)

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)ĐẦUĐUÔI
ĐB2064502, 7
G1

21356

11, 4, 6, 8, 8
G2

10211 33955

25, 8, 9
G3

57214 47997 59028
91075 81886 34229

38
45
G4

7518 6879 1586 7174

55, 6, 9
G5

4802 1007 6479
7659 8416 7869

69
74, 4, 5, 9, 9
G6

187 087 674

84, 6, 6, 7, 7
G7

84 38 18 25

97
Mã ĐB: 1 2 5 7 11 14 17 20 (HU)
In vé dò XSMB

26. XSMB ngày 26/03 (Thứ Ba)

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)ĐẦUĐUÔI
ĐB5961904, 7, 8
G1

57086

15, 5, 7, 9, 9
G2

96937 20940

20, 1, 8
G3

23515 63359 89273
67580 12104 65171

32, 7, 9
40, 2
G4

6781 8492 2432 0942

59, 9
G5

4059 1308 7139
7578 4915 1820

6
71, 3, 8
G6

728 921 919

80, 1, 2, 6
G7

82 17 99 07

92, 9
Mã ĐB: 2 7 9 11 14 18 19 20 (HT)
In vé dò XSMB

27. XSMB ngày 25/03 (Thứ Hai)

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)ĐẦUĐUÔI
ĐB1634202
G1

75754

11, 3, 4, 9
G2

28913 37346

21, 2, 5
G3

86642 45535 81914
94696 52321 96022

35, 7, 8, 9
40,2,2,2,6,9
G4

8692 8838 9702 1399

54
G5

7019 7237 7661
9492 5860 0770

60, 1
70, 7
G6

425 940 549

8
G7

39 42 11 77

92, 2, 6, 9
Mã ĐB: 3 8 10 12 13 18 19 20 (HS)
In vé dò XSMB

28. XSMB ngày 24/03 (Chủ Nhật)

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)ĐẦUĐUÔI
ĐB8827403, 5, 9
G1

06693

12, 3, 5
G2

53350 57784

29
G3

04071 89897 75341
98348 75312 33461

32, 3, 5, 9
41, 2, 8
G4

9003 5952 0115 9805

50, 2, 4
G5

3069 2189 5874
3454 1490 7942

61, 9
71, 4, 4
G6

935 713 633

84, 9
G7

29 09 32 39

90, 3, 7
Mã ĐB: 1 3 6 8 9 12 15 17 (HR)
In vé dò XSMB

29. XSMB ngày 23/03 (Thứ Bảy)

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)ĐẦUĐUÔI
ĐB5988200, 1, 8, 9, 9
G1

35161

12, 4, 6
G2

80009 90230

20, 1, 2, 7
G3

27850 78279 76809
32621 30855 65708

30, 2, 2
40, 2
G4

4114 7900 0301 0473

50, 1, 5
G5

6540 7127 8212
9532 2160 6720

60, 0, 1
73, 9
G6

460 122 532

82, 5
G7

85 51 42 16

9
Mã ĐB: 1 3 4 10 11 14 16 18 (HQ)
In vé dò XSMB

30. XSMB ngày 22/03 (Thứ Sáu)

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)ĐẦUĐUÔI
ĐB9537102, 3
G1

07286

1
G2

23998 54295

21,1,2,3,7,7
G3

30927 81184 68459
29360 97671 18598

3
40
G4

3721 6102 6363 6756

56, 6, 9
G5

7582 1471 1256
7423 3322 6997

60, 3, 9
71, 1, 1, 9
G6

840 527 579

82, 4, 6
G7

21 91 03 69

91, 5, 7, 8, 8
Mã ĐB: 1 5 6 12 14 16 18 20 (HP)
In vé dò XSMB

kết quả trúng số miền Bắc 30 ngày gần nhất XosoMB 30 ngày xs mb 30, XSMB30, ket qua mb 30 là gì?

- Bảng tổng hợp thống kê so xo XSMB 30 ngày có chi tiết 100% kết quả trúng số miền Bắc 30 ngày gần đây hay còn gọi tắt là sổ kết quả 30 ngày.

- XosoMB 30 ngày gần đây dùng để anh em Soi cầu lô đề dễ dàng nhất 30 ngày trở lại có những số gì đẹp tại Soi cầu lô đề bạch thủ miền bắc

Tại xosovietnam.org có tất cả Xoso 30 ngày trong tháng gần đây nhất so với ngày hiện tại, khi bạn Soi cầu lô đề và xem kết quả trúng số miền Bắc ngày sẽ dễ dàng tính cầu kèo hơn và xác xuất trúng sẽ cao hơn rất nhiều vs phần mềm chuyên nghiệp của xosovietnam.org

Khi bạn tra cứu XSMB30ngay hãy nhớ soi kỹ để đảm bảo ra các cặp số lô tô hợp lý nhất, kết quả trúng số miền Bắc trong tháng có thể tuân theo các quy luật nhất định

Đồng thời bạn có thể tham gia quay thử kết quả trúng số miền Bắc kết hợp vs nghiên cứu xsmb 30 ngày (1 tháng) để tìm vận may cho bản thân mình.

Chú anh em soi kỹ trúng số xsmb trong 30 ngày chơi đâu trúng đó.

Không soi lô đề bán số lô đề, các cược và cá độ lô đề trái phép, không cung cấp số chơi lô đề. Các thành viên hãy cân nhắc kỹ trước khi tham khảo số loto và chọn cách chơi phù hợp nhất với bạn. xosovietnam.org khuyến khích các bạn chơi xổ số do nhà nước phát hành. "XỔ SỐ KIẾN THIẾT - ÍCH NƯỚC LỢI NHÀ". "CHƠI LÔ ĐỀ Ở NGOÀI LUỒNG LÀ VI PHẠM PHÁP LUẬT".

 

Xem trực tiếp kết quả XSMB tất cả các ngày từ Thứ 2 – Chủ Nhật đầy đủ và chính xác nhất và cùng xem lịch mở thưởng tại xosovietnam.org:

LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ MIỀN BẮC
Ngày Mở Thưởng Mã Tỉnh Tên Tỉnh
Thứ 2 XSHN Xổ Số Hà Nội
Thứ 3 XSQN Xổ Số Quảng Ninh
Thứ 4 XSBN Xổ Số Bắc Ninh
Thứ 5 XSHN Xổ Số Hà Nội
Thứ 6 XSHP Xổ Số Hải Phòng
Thứ 7 XSND Xổ Số Nam Định
Chủ Nhật XSTB Xổ Số Thái Bình

Bạn có thể tham khảo thêm kết quả XSMN mở thưởng vào lúc 16h30' hàng tuần nhanh và chính xác nhất để có cơ hội trở thành người may mắn trúng giải thưởng lớn lên đến 2 tỷ đồng nhé.

Tất cả các tính năng và tiện ích soi cầu, dự đoán số trúng của website xosovietnam.org được xây dựng để cung cấp thông tin kết quả xổ số, phân tích dự đoán kết quả cho người sử dụng hoàn toàn miễn phí. Người dùng hệ thống cần lưu ý thông tin kết quả xổ số và dự đoán kết quả xổ số chỉ mang tính chất tham khảo, trong mọi điều kiện chỉ căn cứ vào biên bản kết quả mở thưởng của Cty Xổ Số được niêm yết tại các Công Ty Xổ Số Kiến Thiết.