Tra cứu XSMT 200 ngày - Xổ số miền Trung 200 ngày gần nhất

1. Xổ số Miền Trung ngày 19/05 (Chủ Nhật)

CN
19/05
Khánh HòaKon TumThừa Thiên Huế
G.8390645
G.7425573065
G.67919
3574
2056
7090
6133
8510
8325
7038
7818
G.5353897926295
G.475272
79848
81975
67348
91011
67044
00610
39615
41186
17274
56183
08029
72406
22188
43607
69026
64172
40506
65931
77720
00746
G.358839
94058
89275
95067
93142
44156
G.2385561411299655
G.1155704980285188
ĐB298117839184979256

ĐầuThống kê lôtô
XSKHXSKTXSTTH
02, 6, 66, 7
10, 1, 7, 90, 2, 58
2590, 5, 6
38, 9, 931, 8
44, 8, 82, 5, 6
56, 6, 85, 6, 6
675
70, 2, 4, 53, 4, 52
83, 4, 6, 88
90, 25

2. XSMT ngày 18/05 (Thứ Bảy)

Thứ 7
18/05
Đà NẵngQuảng NgãiĐắc Nông
G.8589338
G.7290806423
G.66607
7514
0308
1409
2770
3883
6072
2295
4868
G.5116060921466
G.499439
70875
44807
08655
21657
36188
93913
14292
12543
17962
66320
33846
73449
78514
43834
28565
18480
79952
58895
25702
08331
G.381647
47397
89286
89601
30492
71099
G.2959299289702033
G.1057531577230773
ĐB558046613514389600

ĐầuThống kê lôtô
XSDNGXSQNGXSDNO
07, 7, 81, 6, 90, 2
13, 44, 4
2903
391, 3, 4, 8
46, 73, 6, 9
53, 5, 7, 82
6025, 6, 8
750, 22, 3
883, 60
90, 72, 2, 3, 72, 5, 5, 9

3. KQXSMT ngày 17/05 (Thứ Sáu)

Thứ 6
17/05
Gia LaiNinh Thuận
G.82993
G.7313403
G.61291
5420
3132
3972
5138
3608
G.506562903
G.402836
65039
60801
55363
45869
37199
97760
26144
19889
24927
37656
23717
11012
04227
G.379853
74178
52537
14967
G.28200546895
G.11252217518
ĐB184332886604

ĐầuThống kê lôtô
XSGLXSNT
01, 53, 3, 4, 8
132, 7, 8
20, 2, 97, 7
32, 2, 6, 97, 8
44
53, 66
60, 3, 97
782
89
91, 93, 5

4. KQXS Miền Trung ngày 16/05 (Thứ Năm)

Thứ 5
16/05
Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
G.8563353
G.7356001868
G.65523
8800
4872
4315
6049
7073
9249
8649
5274
G.5606663631492
G.400875
72944
15426
45424
37476
63152
80669
15651
23472
18971
32059
74188
16948
72413
34502
13226
60662
35486
00492
29885
61608
G.379283
03641
98484
00370
61783
14335
G.2184489150171855
G.1586062979437910
ĐB229333810920843919

ĐầuThống kê lôtô
XSBDIXSQTXSQB
00, 61, 12, 8
13, 50, 9
23, 4, 606
3335
41, 4, 88, 99, 9
52, 6, 61, 93, 5
66, 932, 8
72, 5, 60, 1, 2, 34
834, 83, 5, 6
942, 2

5. XSMT ngày 15/05 (Thứ Tư)

Thứ 4
15/05
Đà NẵngKhánh Hòa
G.82000
G.7286682
G.69029
2752
6653
5479
5582
9976
G.536663127
G.461936
97667
86427
50922
31968
47057
56226
15214
15989
09343
44446
81217
36222
08386
G.351202
34118
92375
59315
G.29783114039
G.19935408006
ĐB421752861225

ĐầuThống kê lôtô
XSDNGXSKH
020, 6
184, 5, 7
20,2,6,7,92, 5, 7
31, 69
43, 6
52,2,3,4,7
66, 7, 8
75, 6, 9
862, 2, 6, 9
9

6. XSMT ngày 14/05 (Thứ Ba)

Thứ 3
14/05
Đắc LắcQuảng Nam
G.88953
G.7838101
G.65436
9078
2636
0696
4911
3293
G.526828793
G.415372
85541
13957
13110
23371
62502
44662
05325
90626
45067
93999
97499
58141
73736
G.319471
44104
53518
21677
G.23545246185
G.18706604371
ĐB929509551652

ĐầuThống kê lôtô
XSDLKXSQNA
02, 4, 91
101, 8
25, 6
36, 6, 86
411
52, 72, 3
62, 67
71, 1, 2, 81, 7
82, 95
93,3,6,9,9

7. XSMT ngày 13/05 (Thứ Hai)

Thứ 2
13/05
Thừa Thiên HuếPhú Yên
G.85597
G.7407354
G.64297
4184
8988
1784
1763
5820
G.573791102
G.498980
81357
70272
88941
42974
56165
31277
35335
94493
05715
65211
49249
05252
01946
G.339837
47361
15224
19334
G.28766629191
G.18458765390
ĐB941762011632

ĐầuThống kê lôtô
XSTTHXSPY
072
11, 5
20, 4
372, 4, 5
416, 9
55, 72, 4
61, 2, 5, 63
72, 4, 7, 9
80, 4, 7, 84
970, 1, 3, 7

8. XSMT ngày 12/05 (Chủ Nhật)

CN
12/05
Khánh HòaKon TumThừa Thiên Huế
G.8422380
G.7422225500
G.66759
1156
1636
1667
5119
8554
3517
2598
9571
G.5496619041009
G.483982
69176
08056
29710
45718
19143
64764
02390
77922
21454
56238
52626
53205
53532
95372
93800
49646
75312
23986
16313
08074
G.341565
29865
15442
17891
15218
85265
G.2764085628636444
G.1395211209631072
ĐB293762756179643774

ĐầuThống kê lôtô
XSKHXSKTXSTTH
084, 50, 0, 9
10, 892, 3, 7, 8
21, 22, 3, 5, 6
362, 8
42, 324, 6
56, 6, 94, 4
62,4,5,5,675
7691,2,2,4,4
8260, 6
90, 1, 68

9. XSMT ngày 11/05 (Thứ Bảy)

Thứ 7
11/05
Đà NẵngQuảng NgãiĐắc Nông
G.8160550
G.7530391050
G.63005
0804
3434
2222
7260
4696
0933
6907
1338
G.5148498858302
G.436562
22409
17261
21231
90419
47100
66055
42129
24356
63247
18468
06036
16613
55754
47260
61719
45636
88884
69092
60015
66053
G.307302
87478
31787
70402
08739
29967
G.2919403337507775
G.1251300207887716
ĐB377478995138796887

ĐầuThống kê lôtô
XSDNGXSQNGXSDNO
00,2,4,5,92, 52, 7
16, 935, 6, 9
22, 9
30, 0, 1, 46, 83, 6, 8, 9
407
554, 60, 0, 3
61, 20, 80, 7
78, 85, 85
845, 74, 7
91, 62

10. XSMT ngày 10/05 (Thứ Sáu)

Thứ 6
10/05
Gia LaiNinh Thuận
G.83068
G.7606183
G.62250
3579
0272
0741
1034
8006
G.510643109
G.469193
99773
27652
10699
37629
43936
84432
85886
05759
13080
15525
26576
88259
06056
G.313160
86203
48617
24844
G.26143337606
G.13068581486
ĐB633242835554

ĐầuThống kê lôtô
XSGLXSNT
03, 66, 6, 9
17
295
30, 2, 3, 64
421, 4
50, 24, 6, 9, 9
60, 48
72, 3, 96
850, 3, 6, 6
93, 9

11. XSMT ngày 09/05 (Thứ Năm)

Thứ 5
09/05
Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
G.8379614
G.7833110527
G.69910
0909
0857
2414
7327
1503
5404
1700
1800
G.5379349866803
G.424812
01274
56360
16754
69700
66163
34906
14351
50162
07428
52648
43297
22802
60751
12815
16997
12581
53627
67846
92492
23085
G.388414
01286
61611
65958
51368
54267
G.2232779488928471
G.1889045792590900
ĐB051442827848592097

ĐầuThống kê lôtô
XSBDIXSQTXSQB
00, 4, 6, 92, 30,0,0,3,4
10, 2, 40, 1, 44, 5
25, 7, 87, 7
33, 7
428, 86
54, 71, 1, 8
60, 327, 8
74, 71
866, 91, 5
936, 72, 7, 7

12. XSMT ngày 08/05 (Thứ Tư)

Thứ 4
08/05
Đà NẵngKhánh Hòa
G.89323
G.7285803
G.66020
0669
5199
7080
8393
4653
G.519623755
G.497373
68771
02651
93634
09607
03432
44498
84856
29929
45998
44405
39904
31729
76944
G.376421
27496
02666
16854
G.22583196078
G.19364085209
ĐB762242136971

ĐầuThống kê lôtô
XSDNGXSKH
073, 4, 5, 9
1
20, 13, 9, 9
31, 2, 4
40, 24
513, 4, 5, 6
62, 96
71, 31, 8
850
93, 6, 8, 93, 8

13. XSMT ngày 07/05 (Thứ Ba)

Thứ 3
07/05
Đắc LắcQuảng Nam
G.87111
G.7748505
G.63133
4818
3417
6994
3283
2190
G.547036218
G.410608
17257
72774
29048
54117
56401
47406
85544
84251
37910
49981
81130
10304
92204
G.378850
35802
44768
80111
G.28441470480
G.19652223655
ĐB138194951755

ĐầuThống kê lôtô
XSDLKXSQNA
01,2,3,6,84, 4, 5
14, 7, 7, 80, 1, 1, 8
22
330
48, 84
50, 71, 5, 5
68
71, 4
80, 1, 3
940, 4

Sổ kết quả XSMT - Xoso miền Trung 200 ngày:

1. Sổ Kết Quả XSMT 200 ngày bao gồm 200 bảng kết quả xổ số truyền thống miền Trung gần nhất. Dễ dàng tra cứu 200 kết quả miền Trung trong 200 ngày liên tục.

2. Xổ số miền Trung 90 ngày tương ứng với 1620 lần xuất hiện của các con lô từ 00 đến 99 cho mỗi đài (có 18 lô/1 đài miền Trung)

Xoso hôm nay miền Nam 90 ngày - xosovietnam.org

Lịch quay thưởng xổ số kiến thiết các tỉnh Miền Trung

14 công ty Xoso miền Trung thay phiên nhau quay thưởng từ Thứ 2 đến Chủ Nhật với lịch quay như sau:

Thứ 2: Xoso Phú Yên, Xoso Thừa Thiên Huế

Thứ 3: Xoso Đắk Lắk, Xoso Quảng Nam

Thứ 4: Xoso Đà Nẵng, Xoso Khánh Hòa

Thứ 5: Xoso Bình Định, Xoso Quảng Bình, Xoso Quảng Trị

Thứ 6: Xoso Gia Lai, Xoso Ninh Thuận

Thứ 7: Xoso Đà Nẵng, Xoso Quãng Ngãi, Xoso Đắk Nông

Chủ Nhật: Xoso Khánh Hòa, Xoso Kon Tum

- Bảng tổng hợp thống kê XSMT 200 ngày có chi tiết 100% kết quả Xoso miền Trung 200 ngày gần đây hay còn gọi tắt là sổ kết quả 200 ngày gần nhất.

Tổng số tiền thưởng mà xổ số Miền Trung có thể chi cho người chơi trong một kỳ quay thưởng lên đến 5 tỷ đồng. Với 18 giải thưởng tương đương 18 lần quay. Và có tổng cộng là 11.565 sẽ chia cho những người chơi may mắn trúng thưởng. 

Giải ĐẶC BIỆT sẽ bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay và giá trị giải thưởng là 2 tỷ đồng. Chỉ có 1 giải ĐẶC BIỆT trao cho người chơi may mắn.

- Tham khảo thêm phần may mắn: Quay thử XSMT hôm nay.