Sổ kết quả xổ số miền Trung 90 ngày - xosovietnam.org

1. Xổ số Miền Trung ngày 23/05 (Thứ Năm)

Thứ 5
23/05
Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
G.8520843
G.7814954465
G.62985
9681
9431
2997
0888
7340
6296
2806
8918
G.5657818620892
G.456586
31309
27709
97043
68173
32473
42717
92594
30420
51114
98332
45629
40880
11289
98001
71124
94815
08705
93489
58973
32663
G.348938
81618
34039
62519
87663
27331
G.2639914401184043
G.1462476592783963
ĐB725475193859052696

ĐầuThống kê lôtô
XSBDIXSQTXSQB
09, 981, 5, 6
14, 7, 81, 4, 95, 8
20, 7, 94
31, 82, 91
43, 703, 3
524, 9
623, 3, 3, 5
73, 3, 5, 83
81, 5, 60, 8, 99
914, 72, 6, 6

2. XSMT ngày 22/05 (Thứ Tư)

Thứ 4
22/05
Đà NẵngKhánh Hòa
G.88301
G.7915657
G.61727
0175
6116
3916
7719
9904
G.512003815
G.455041
28061
38773
88590
45362
78072
36625
36423
29143
84044
27784
45861
20252
99028
G.314445
41871
14607
73089
G.22297030175
G.18459338925
ĐB864720890557

ĐầuThống kê lôtô
XSDNGXSKH
001, 4, 7
15, 65, 6, 9
20, 5, 73, 5, 8
3
41, 53, 4
52, 7, 7
61, 21
70,1,2,3,55
834, 9
90, 3

3. KQXSMT ngày 21/05 (Thứ Ba)

Thứ 3
21/05
Đắc LắcQuảng Nam
G.86462
G.7209851
G.69303
8792
3642
2427
8617
3900
G.541333566
G.441836
60907
14185
16547
20731
41704
12842
35095
97020
96074
77087
01949
39900
01200
G.366842
01443
47263
59910
G.26670742199
G.19731544769
ĐB191463392574

ĐầuThống kê lôtô
XSDLKXSQNA
03,4,7,7,90, 0, 0
150, 7
20, 7
31, 3, 6
42,2,2,3,79
51
63, 42, 3, 6, 9
74, 4
857
925, 9

4. KQXS Miền Trung ngày 20/05 (Thứ Hai)

Thứ 2
20/05
Thừa Thiên HuếPhú Yên
G.87054
G.7752961
G.63013
4086
4063
5984
8718
3841
G.573892429
G.453544
85692
72355
98587
70963
64750
71274
06386
39864
27875
67554
12858
05105
44275
G.307107
87710
95207
08484
G.29492422058
G.16586980839
ĐB054991042509

ĐầuThống kê lôtô
XSTTHXSPY
075, 7, 9
10, 38
249
39
441
50, 2, 54, 4, 8, 8
63, 3, 91, 4
70, 45, 5
86, 7, 94, 4, 6
91, 2

5. XSMT ngày 19/05 (Chủ Nhật)

CN
19/05
Khánh HòaKon TumThừa Thiên Huế
G.8390645
G.7425573065
G.67919
3574
2056
7090
6133
8510
8325
7038
7818
G.5353897926295
G.475272
79848
81975
67348
91011
67044
00610
39615
41186
17274
56183
08029
72406
22188
43607
69026
64172
40506
65931
77720
00746
G.358839
94058
89275
95067
93142
44156
G.2385561411299655
G.1155704980285188
ĐB298117839184979256

ĐầuThống kê lôtô
XSKHXSKTXSTTH
02, 6, 66, 7
10, 1, 7, 90, 2, 58
2590, 5, 6
38, 9, 931, 8
44, 8, 82, 5, 6
56, 6, 85, 6, 6
675
70, 2, 4, 53, 4, 52
83, 4, 6, 88
90, 25

6. XSMT ngày 18/05 (Thứ Bảy)

Thứ 7
18/05
Đà NẵngQuảng NgãiĐắc Nông
G.8589338
G.7290806423
G.66607
7514
0308
1409
2770
3883
6072
2295
4868
G.5116060921466
G.499439
70875
44807
08655
21657
36188
93913
14292
12543
17962
66320
33846
73449
78514
43834
28565
18480
79952
58895
25702
08331
G.381647
47397
89286
89601
30492
71099
G.2959299289702033
G.1057531577230773
ĐB558046613514389600

ĐầuThống kê lôtô
XSDNGXSQNGXSDNO
07, 7, 81, 6, 90, 2
13, 44, 4
2903
391, 3, 4, 8
46, 73, 6, 9
53, 5, 7, 82
6025, 6, 8
750, 22, 3
883, 60
90, 72, 2, 3, 72, 5, 5, 9

7. XSMT ngày 17/05 (Thứ Sáu)

Thứ 6
17/05
Gia LaiNinh Thuận
G.82993
G.7313403
G.61291
5420
3132
3972
5138
3608
G.506562903
G.402836
65039
60801
55363
45869
37199
97760
26144
19889
24927
37656
23717
11012
04227
G.379853
74178
52537
14967
G.28200546895
G.11252217518
ĐB184332886604

ĐầuThống kê lôtô
XSGLXSNT
01, 53, 3, 4, 8
132, 7, 8
20, 2, 97, 7
32, 2, 6, 97, 8
44
53, 66
60, 3, 97
782
89
91, 93, 5

8. XSMT ngày 16/05 (Thứ Năm)

Thứ 5
16/05
Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
G.8563353
G.7356001868
G.65523
8800
4872
4315
6049
7073
9249
8649
5274
G.5606663631492
G.400875
72944
15426
45424
37476
63152
80669
15651
23472
18971
32059
74188
16948
72413
34502
13226
60662
35486
00492
29885
61608
G.379283
03641
98484
00370
61783
14335
G.2184489150171855
G.1586062979437910
ĐB229333810920843919

ĐầuThống kê lôtô
XSBDIXSQTXSQB
00, 61, 12, 8
13, 50, 9
23, 4, 606
3335
41, 4, 88, 99, 9
52, 6, 61, 93, 5
66, 932, 8
72, 5, 60, 1, 2, 34
834, 83, 5, 6
942, 2

9. XSMT ngày 15/05 (Thứ Tư)

Thứ 4
15/05
Đà NẵngKhánh Hòa
G.82000
G.7286682
G.69029
2752
6653
5479
5582
9976
G.536663127
G.461936
97667
86427
50922
31968
47057
56226
15214
15989
09343
44446
81217
36222
08386
G.351202
34118
92375
59315
G.29783114039
G.19935408006
ĐB421752861225

ĐầuThống kê lôtô
XSDNGXSKH
020, 6
184, 5, 7
20,2,6,7,92, 5, 7
31, 69
43, 6
52,2,3,4,7
66, 7, 8
75, 6, 9
862, 2, 6, 9
9

10. XSMT ngày 14/05 (Thứ Ba)

Thứ 3
14/05
Đắc LắcQuảng Nam
G.88953
G.7838101
G.65436
9078
2636
0696
4911
3293
G.526828793
G.415372
85541
13957
13110
23371
62502
44662
05325
90626
45067
93999
97499
58141
73736
G.319471
44104
53518
21677
G.23545246185
G.18706604371
ĐB929509551652

ĐầuThống kê lôtô
XSDLKXSQNA
02, 4, 91
101, 8
25, 6
36, 6, 86
411
52, 72, 3
62, 67
71, 1, 2, 81, 7
82, 95
93,3,6,9,9

11. XSMT ngày 13/05 (Thứ Hai)

Thứ 2
13/05
Thừa Thiên HuếPhú Yên
G.85597
G.7407354
G.64297
4184
8988
1784
1763
5820
G.573791102
G.498980
81357
70272
88941
42974
56165
31277
35335
94493
05715
65211
49249
05252
01946
G.339837
47361
15224
19334
G.28766629191
G.18458765390
ĐB941762011632

ĐầuThống kê lôtô
XSTTHXSPY
072
11, 5
20, 4
372, 4, 5
416, 9
55, 72, 4
61, 2, 5, 63
72, 4, 7, 9
80, 4, 7, 84
970, 1, 3, 7

12. XSMT ngày 12/05 (Chủ Nhật)

CN
12/05
Khánh HòaKon TumThừa Thiên Huế
G.8422380
G.7422225500
G.66759
1156
1636
1667
5119
8554
3517
2598
9571
G.5496619041009
G.483982
69176
08056
29710
45718
19143
64764
02390
77922
21454
56238
52626
53205
53532
95372
93800
49646
75312
23986
16313
08074
G.341565
29865
15442
17891
15218
85265
G.2764085628636444
G.1395211209631072
ĐB293762756179643774

ĐầuThống kê lôtô
XSKHXSKTXSTTH
084, 50, 0, 9
10, 892, 3, 7, 8
21, 22, 3, 5, 6
362, 8
42, 324, 6
56, 6, 94, 4
62,4,5,5,675
7691,2,2,4,4
8260, 6
90, 1, 68

13. XSMT ngày 11/05 (Thứ Bảy)

Thứ 7
11/05
Đà NẵngQuảng NgãiĐắc Nông
G.8160550
G.7530391050
G.63005
0804
3434
2222
7260
4696
0933
6907
1338
G.5148498858302
G.436562
22409
17261
21231
90419
47100
66055
42129
24356
63247
18468
06036
16613
55754
47260
61719
45636
88884
69092
60015
66053
G.307302
87478
31787
70402
08739
29967
G.2919403337507775
G.1251300207887716
ĐB377478995138796887

ĐầuThống kê lôtô
XSDNGXSQNGXSDNO
00,2,4,5,92, 52, 7
16, 935, 6, 9
22, 9
30, 0, 1, 46, 83, 6, 8, 9
407
554, 60, 0, 3
61, 20, 80, 7
78, 85, 85
845, 74, 7
91, 62

Thông tin về sổ kết quả xổ số miền Trung 90 ngày:

1. XSMT 90 ngày bao gồm 90 bảng kết quả xổ số truyền thống miền Trung gần nhất. Dễ dàng tra cứu 90 kết quả miền Trung trong 90 ngày liên tục.

2. Xổ số miền Trung 90 ngày tương ứng với 1620 lần xuất hiện của các con lô từ 00 đến 99 cho mỗi đài (có 18 lô/1 đài miền Trung)

Xoso hôm nay miền Nam 90 ngày - xosovietnam.org

Kết quả xổ số miền Trung: Kết quả XSMT mở thưởng trực tiếp lúc 17h15. Vé số tại miền Trung được phát hành như sau:

  • Thứ 2: Phú Yên - Thừa Thiên Huế
  • Thứ 3: Quảng Nam - Đắk Lắk
  • Thứ 4: Khánh Hòa - Đà Nẵng
  • Thứ 5: Quảng Bình - Bình Định - Quảng Trị
  • Thứ 6: Gia Lai - Ninh Thuận
  • Thứ 7: Quảng Ngãi - Đà Nẵng - Đắk Nông
  • Chủ Nhật: Khánh Hòa - Kon Tum - Thừa Thiên Huế

Tổng giá trị theo các hạng giải của xổ số Miền Trung:

Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số, tiến hành 1 lần quay, giá trị giải thưởng là 2 tỷ đồng, có duy nhất 1 giải và tổng giá trị giải thưởng là 2 tỷ đồng.

Giải nhất bao gồm 5 chữ số, tiến hành 1 lần quay, giá trị mỗi giải thưởng là 30 triệu đồng, có duy nhất 1 giải và tổng giá trị giải thưởng là 30 triệu đồng.

Giải nhì bao gồm 5 chữ số, tiến hành 1 lần quay, giá trị mỗi giải thưởng là 15 triệu đồng, có duy nhất 1 giải và tổng giá trị giải thưởng là 15 triệu đồng.

Giải ba bao gồm 5 chữ số, tiến hành 2 lần quay, giá trị mỗi giải thưởng là 10 triệu đồng, có 2 giải và tổng giá trị giải thưởng là 20 triệu đồng.

Giải tư bao gồm 5 chữ số, tiến hành 7 lần quay, giá trị mỗi giải thưởng là 3 triệu đồng, có 7 giải và tổng giá trị giải thưởng là 21 triệu đồng.

Giải năm bao gồm 4 chữ số, tiến hành 1 lần quay, giá trị mỗi giải thưởng là 1 triệu đồng, có 10 giải và tổng giá trị giải thưởng là 10 triệu đồng.

Giải sáu bao gồm 4 chữ số, tiến hành 3 lần quay, giá trị mỗi giải thưởng là 400 ngàn đồng, có 30 giải và tổng giá trị giải thưởng là 12 triệu đồng.

Giải bảy bao gồm 3 chữ số, tiến hành 1 lần quay, giá trị mỗi giải thưởng là 200 ngàn đồng, có 100 giải và tổng giá trị giải thưởng là 20 triệu đồng.

Giải tám bao gồm 2 chữ số, tiến hành 1 lần quay, giá trị mỗi giải thưởng là 100 ngàn đồng, có 1.000 giải và tổng giá trị giải thưởng là 100 triệu đồng.

Giải phụ không tiến hành quay thưởng, dành cho tấm vé số chỉ sai khác 1 chữ số ở hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt, có 9 giải, mỗi giải thưởng là 50 triệu đồng.

Giải khuyến khích không tiến hành quay thưởng, dành cho tấm vé số chỉ sai 1 chữ số ở bất kỳ hàng nào trong 5 chữ số cuối của giải đặc biệt, có tổng 45 giải, mỗi giải thưởng là 6 triệu đồng.

- Bảng tổng hợp thống kê XSMT 90 ngày có chi tiết 100% kết quả Xoso miền Trung 90 ngày gần đây hay còn gọi tắt là sổ kết quả 3 tháng gần nhất.

- XosoMT 90 ngày gần đây dùng để anh em Soi cầu lô đề dễ dàng nhất 90 ngày của miền Trung trở lại có những số gì đẹp tại Soi cầu lô đề miền Trung

- Tham khảo thêm phần may mắn: Quay thử XSMT hôm nay.